Rudsped

ProduktyUhlie


Koks

V rámci dlhoročných zmlúv s našimi obchodnými partnermi vám ako alternatívnu odmenu uhlia môžeme ponúknuť antracit s parametrami prispôsobenými k vašim potrebám, a taktiež koksový prach (koksík), ako aj naftový koks používaný ako prídavná zmes na výrobu okrem iného lejárskeho alebo vysokopecného koksu. Nižšie uvádzame názorné parametre tuhých palív, ktoré sa nachádzajú v ponuke našej firmy.


Antracit 25-50 mm / 20-50mm / 70-150mm

Fyzikálno-chemické parametre:

 • Popol: max 8%
 • Voda: max 8 %
 • Prchavé zložky: max 3,5 %
 • Výhrevnosť: min 28 500 kJ/kg
 • Síra: max 1,7%
 • Podsitné: max 15 %
 • Nadsitné: max 10 %


Koksový prach koksík výroby ArcelorMittal Poland S.A. Pobočka Krakov

Fyzikálno-chemické parametre:

 • Prchavé látky (Vdaf): max 2%
 • Voda (Wr) ca: 17%
 • Popol (Ad) ca: 13,5%
 • Síra max: 0,70%
 • Nadsitné max: 16%
 • Fosfor (Pd) max: 0,065%
 • Výhrevnosť (Qrt min): 23.700 kJ/kg

Sitová analýza tovaru:

 • frakcia 0-0,2mm: minimum 40%
 • frakcia 0-0,5mm: minimum 85%
 • frakcia 0-1,0mm: minimum 94%
 • frakcia >1mm: maximum 5%
 • frakcia >3mm: maximum 1%


Naftový koks 0-6mm

Fyzikálno-chemické parametre:

 • wilgoć: do 11%
 • vlhkosť: do 11%
 • popol: do 1,5%
 • prchavé látky: 9-13%
 • síra: 3,4-3,6%
 • HGI: 60+

V prípade záujmu o vyššie uvedený tovar, prosíme, aby ste nám zaslali podrobnú ponuku s vymedzenými parametrami, množstvom, ako aj termínom realizácie dodávky.

Kontakt


Telefon +48 32 724 96 85
Telefon +48 32 726 64 16
Fax +48 32 750 16 91

Telefon +48 697 054 154
Telefon +48 666 900 981

E-mail

Borówkowa 15
41-707 Ruda Śląska
POLSKA