Rudsped

ProizvodiUgalj


Koks

U okviru dugoročnih ugovora sa našim trgovačkim partnerima možemo da Vam ponudimo, kao alternativnu vrstu uglja, antracit parametara prilagođenih Vašim potrebama te praškasti koks i naftni koks kao dodatak za proizvodnju, među drugima livničkog koksa ili koksa za visoke peći. Dolje su navedeni kao primer parametri čvrstih goriva koje nudi naša firma.


Antracit 25-50 mm / 20-50mm / 70-150mm

Fizičko-hemijski parametri:

 • Pepeo: max 8%
 • Voda: max 8 %
 • Isparljivi komponenti : max 3,5 %
 • Kalorična vrednost: min 28 500 kJ/kg
 • Sumpor: max 1,7%
 • Podzrno: max 15 %
 • Nadzrno: max 10 %


Praškasti koks proizvodnje ArcelorMittal Poland S.A. Odeljenje Krakov

Fizičko-hemijski parametri:

 • Isparljivi komponenti (Vdaf): max 2%
 • Voda (Wr) ca: 17%
 • Pepeo (Ad) ca: 13,5%
 • Sumpor max: 0,70%
 • Nadzrno max: 16%
 • Fosfor (Pd) max: 0,065%
 • Kalorična vrednost (Qrt min): 23.700 kJ/kg

Sito analiza proizvoda:

 • frakcija 0-0,2mm: minimum 40%
 • frakcija 0-0,5mm: minimum 85%
 • frakcija 0-1,0mm: minimum 94%
 • frakcija >1mm: maksimum 5%
 • frakcija >3mm: maksimum 1%


Naftni koks 0-6mm

Fizičko-hemijski parametri:

 • vlaga: do 11%
 • pepeo: do 1,5%
 • isparljivi komponenti: 9-13%
 • sumpor: 3,4-3,6%
 • HGI: 60+

Ukoliko ste zainteresovani gore navedenim proizvodima, molimo da nam pošalite tačan upit za ponudu zajedno sa parametrima, količinom i rokom isporuke.

Kontakt


Telefon +48 32 724 96 85
Telefon +48 32 726 64 16
Fax +48 32 750 16 91

Telefon +48 697 054 154
Telefon +48 666 900 981

E-mail

Borówkowa 15
41-707 Ruda Śląska
POLSKA