Rudsped

Usługe

Na osnovu svesti o značaju troškova transporta i logistike u ukupnim troškovima poslovanja, zahvaljujući optimizaciji ovog jednog od najvažnijih procesa u mogućnosti smo da steknemo konkurentsku prednost obezbeđujući najviši kvalitet usluge. Radi iskustva u oblasti transporta osoblje naše firme dobilo je sertifikate profesionalne kompetentnosti za prevoz robe u domaćem i međunarodnom prometu. Sredstva transporta koje su nam na raspolaganju i pažlivo odabrani podizvođaci garantuju isporuke čvrstih goriva u skladu sa parametrima ponude.

Kotisteći dugoročne kontakte sa železničkim prevoznicima firma RUDSPED nudi takođe organizaciju prevoza koksa i uglja uz saradnju sa najvećim železničkim operatorima u Poljskoj i Evropi. Možemo realizovati skoro svaku vrstu železničkog transporta, bez obzira na saobračajne veze, vrstu vozila i druge individualne zahteve. Zahvaljujući radu sa više železničkih preduzeća možemo da ponudimo atraktivne cene uz garanciju održavanja najvišeg kvaliteta.

Uz profesionalni pristup širokom obimu špedicije i zahvaljujući stalnim vezama u lukama izvršavamo ugovore za nabavku različitih vrsta čvrstih goriva na bazi FOB te CIF prema Incoterms.

Naša politika prodaje pretpostavlja, da je snabdevanje proizvodima u skladu sa očekivanjima kupaca veliki osnov za izgradnju dugoročne saradnje. Ovaj pristup poslovanju je ključ za uspešnu implementaciju strategije firme RUDSPED, čiji jedan od stubova je zadovoljstvo naših kupaca.

Kontakt


Telefon +48 32 724 96 85
Telefon +48 32 726 64 16
Fax +48 32 750 16 91

Telefon +48 697 054 154
Telefon +48 666 900 981

E-mail

Borówkowa 15
41-707 Ruda Śląska
POLSKA